Beroendemedicin – läran om beroenden

Beroendemedicin är en medicinsk specialitet om beroenden. Du som är läkare eller annan vårdpersonal kan arbeta inom beroendemedicin, exempelvis på en beroendemedicinsk mottagning.


Beroende medicin

Läran om beroenden

Beroendemedicin är en medicinsk inriktning och läran om hur beroendeframkallande medel såsom alkohol, läkemedel, tobak, dopning och narkotika fungerar. Några exempel på forskningsområden som beroendemedicin har är följande:

 • Hur beroendeframkallande medel verkar
 • Vilka som är riskfaktorerna för beroende
 • Hur våra genetiska drag och vår personlighet påverkar risken att få ett missbruk
 • Hur mycket genetiska jämfört med externa riskfaktorer påverkar
 • Om kvinnor och män påverkas på samma sätt av externa eller genetiska riskfaktorer
 • Om de genetiska betingningarna påverkar lika mycket under hela livet
 • Vilka skador vi får av missbruk – psykiskt och fysiskt
 • Effekten av olika behandlingsmetoder – vem svarar på vilken behandling
 • Hur återfall ska förhindras

Beroendemedicinsk mottagning

På en beroendemedicinsk mottagning finns det beroendevård för personer som är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Där arbetar läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer.

Där får du som missbrukare hjälp för ditt missbruk. Behandlingen ser ut på olika sätt beroende på hur ditt missbruk ser ut och vad det är du missbrukar. All behandling sker utifrån individen. Behandlingen kan ske individuellt eller i grupp.

Riskfaktorer för missbruk

Din personlighet påverkar

Det finns många riskfaktorer som gör att vi har en ökad benägenhet för att fastna i ett missbruk. Men bara för att vi blir utsatta för riskfaktorer behöver vi inte hamna i missbruk.

Det är nämligen så att missbruk också är genetiskt betingat. Har du en genetisk betingning för missbruk samt blir utsatt för riskfaktorer har du alltså en väldigt hög risk att bli fast i ett missbruk. Exempel på genetiska betingningar är låg impulskontroll och osocial personlighet. ADHD är ett exempel på ett sjukdom som innebär bristande impulskontroll och därför har personer med ADHD en större risk att hamna i ett missbruk.

Dina föräldrar påverkar

Många riskfaktorer som du kan bli utsatt för handlar om föräldrarna:

Du har en större risk att hamna i ett missbruk om du har arbetslösa föräldrar, lågutbildade föräldrar, våld i det hem du växte upp, kriminella föräldrar, föräldrar som missbrukar, föräldrar som har psykiskt problem, en mamma som rökte eller drack alkohol under graviditeten, dåliga uppfostringsrutiner och om du inte har fått bra anknytningsmönster från dina föräldrar.

Andra riskfaktorer för missbruk
 • Låg födelsevikt när du föddes
 • Låg social status
 • Skilsmässa
 • Dödsfall
 • Missbruk bland vänner
 • Tidig alkoholdebut
 • Mobbning
 • Lättillgängliga droger och alkohol